Drobečková navigace

Úvod > O nás > Blog > Jak ekologická likvidace vozidel probíhá?

Jak ekologická likvidace vozidel probíhá?Ekologická likvidace vozidel je stále více důležitějším procesem z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti dopravy. Jak ale ekologická likvidace vozidel probíhá a co je těmi nejdůležitějšími fázemi celého procesu? Projděte si s námi ekologickou likvidaci vozidel v 7 krocích.

  1. Převzetí autovraku k likvidaci

Likvidační firmy dnes již ve většině případů nabízí vlastní svoz autovraků. Například v AB Metal Recycling s. r. o. nabízíme likvidační služby včetně svozu vozidel, a to z Karlových Varů, Sokolova, Chebu, Kraslic a dalších měst.

  1. Kontrola autovraku a vyplacení bonusu za vozidlo

Při převzetí vozidla k likvidaci je provedena kontrola, zdali vozidlo obsahuje všechny části. Na základě toho je pak majiteli vozidla vyplacen bonus za vozidlo.

 

POZOR! Od tohoto bonusu může být v některých případech odečtena částka za chybějící části. Je to především tehdy, kdy na vozidle chybí cenné části, a naopak jsou na něm ponechány jen ty části, za jejichž likvidaci musí likvidační firma ještě dále platit. V takovém případě by zpracování vozidla nepokrylo likvidaci méně cenných částí. Likvidační firmě by se tak ekologická likvidace finančně nevyplatila.  

 

  1. Zneškodnění nebezpečných látek

Nebezpečné látky jsou z vozidla odstraněny jako první, aby nedošlo k jejich úniku a znečištění životního prostředí. S nebezpečnými látkami, jako jsou oleje, palivo, akumulátory a další, je nakládáno dle příslušného zákona. Jsou ukládány do speciálních kontejnerů a bezpečně přepraveny k další likvidaci. Personál likvidačních firem je pravidelně školen v práci s nebezpečnými odpady, aby byla 100% zajištěna ochrana životního prostředí.

  1. Demontáž a třídění materiálů

Po odstranění nebezpečných látek dochází k demontáži jednotlivých částí a třídění dle materiálů na kovy (jednotlivé druhy kovů se ještě dále třídí), plasty, sklo. Díky demontáži a skutečně důkladnému třídění materiálů může být dále tento materiál recyklován a znovu využit. Kovy jsou dále taveny a formovány do nových forem, zatímco plasty jsou rozemlety a jako granule připraveny pro další použití.

  1. Likvidace zbývajících částí

Ty části vozidla, které již nelze více rozebrat a recyklovat jsou zlikvidovány drcením, spalováním či jiným odpovídajícím způsobem.

  1. Vystavení dokladu o ekologické likvidaci

Každá oprávněná likvidační firma je povinna vystavit vám potvrzení o ekologické likvidaci.

TIP: Pro získání potvrzení o ekologické likvidaci je důležité dodat likvidační firmě minimálně 70% váhy vozidla. Autovrak musí navíc obsahovat karoserii s VIN a motorem vozidla.

 

  1. Odhlášení vozidla z evidence

V AB Metal Recycling, s. r. o. klademe důraz na komplexnost služeb a spokojenost zákazníků. Proto v rámci ekologické likvidace vozidel nabízíme odhlášení vozidla z evidence silničních vozidel. Postačí nám k tomu pouze plná moc a technický průkaz vozidla.

 

Ekologická likvidace vozidla je složitý proces, který vyžaduje naprosto profesionální a odborný přístup. V AB Metal Recycling s. r. o. vám zaručujeme, že každá z fází ekologické likvidace je prováděna s maximálním důrazem na bezpečnost a ochranu životního prostředí a také v souladu s příslušnými předpisy. A to zejména při manipulaci s nebezpečnými látkami.

Svěřte nám své vozidlo k likvidaci a budete mít jistotu, že se nemusíte vůbec o nic starat. Napište nám ještě dnes.

autovrak.jpg
odvoz autovraku.jpg
Vrakoviště