Drobečková navigace

Úvod > O nás > Blog > Proč je důležité nechat vozidla ekologicky likvidovat?

Proč je důležité nechat vozidla ekologicky likvidovat?Jste-li majitelem starého nebo nepojízdného vozidla, máte zákonnou povinnost zajistit jeho ekologickou likvidaci. To, že nám ekologickou likvidaci ukládá zákon, ovšem není jediným důvodem, proč je zapotřebí věnovat ekologické likvidaci vozidel pozornost.  

Ekologická likvidace vozidel sebou totiž nese mimo jiné administrativními aspekty, kterými jsou:

  • vyřazení z evidence silničních vozidel
  • zánik povinného ručení

Jedině na základě provedené ekologické likvidace, o které musíte vždy získat doklad, může být váš automobil, motocykl, přívěs, nákladní vůz a jiná vozidla trvale vymazán z evidence silničních vozidel. Vymazáním z evidence pak automaticky zaniká také povinnost zákonného pojištění pro dané vozidlo.  

Mějte tedy na paměti, že své vozidlo musíte nechat ekologicky zlikvidovat pouze u oprávněné likvidační firmy, mezi něž patří také AB Metal Recycling, s. r. o.

AutovrakovištěŽivotní prostředí na prvním místě

Dalším důležitým důvodem, proč se dnes tolik hovoří o ekologické likvidaci vozidel, je ale především ochrana životního prostředí.

Stará, nabouraná či jinak poškozená vozidla jsou považována za nebezpečný odpad, a tak s nimi musí být také nakládáno. Obsahují totiž mnoho látek, jejichž únik by ohrozil čistotu životního prostředí. Proto musí být každý vrak zlikvidován odborně s důrazem na správnou likvidaci škodlivých látek, jako jsou oleje, palivo, chladící kapalina, akumulátory apod.

Vedle nebezpečných látek ale vozidla obsahují také mnoho recyklovatelného materiálu (sklo, plasty, kovy), který se díky ekologické likvidaci může recyklovat a znovu využít. To snižuje potřebu těžby nových surovin a ekologickou stopu.

Zákonná povinnost ekologicky likvidovat stará vozidla, která produkují značné množství škodlivých emisí, především pak oxid dusíku a oxid uhelnatý, dopomáhá snižovat celkové emise škodlivých látek. Tím dochází k ochraně kvality ovzduší.

 

abmetal-icon-odvoz-min.png

V neposlední řadě se díky ekologické likvidaci vozidel zvyšuje bezpečnost na silnicích. Stará či poškozená vozidla mívají často nefunkční či zcela chybějící bezpečnostní prvky, čímž se zvyšuje riziko dopravních nehod.

Jak je zřejmé, ekologická likvidace vozidel plní v mnohých případech preventivní opatření před vznikem poškození životního prostředí či nebezpečných situací. Provést ekologickou likvidaci ovšem není příliš snadné a často je tento proces i značně finančně nákladný. Aby ekologická likvidace proběhla skutečně efektivně a v souladu s právními předpisy, je nutné svěřit ji odborníkům. 

 

V AB Metal Recycling s. r. o. provádíme ekologickou likvidaci rychle, efektivně a s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí. Pokud si nevíte rady, obraťte se na nás a my Vám rádi poradíme. 

 

 

 
Autovrakoviště
Autovrakoviště